Startsida           Konakta oss           Om oss

Onni berättar själv:

Onni berättar om Duvbo


Officiell hemsida för Duvbo IK

Den 28 november 1919 bildades Duvbo Idrottsklubb av några idrottsintresserade ungdomar inom samhället. Efter att först ha idkat boxning och prövat sina anlag i fotboll övergick man efter några år till vad som sedan varit det enda stora intresset inom klubben, nämligen den fria idrotten. Trots att klubben aldrig haft någon egen idrottsplats till sitt förfogande har många goda idrottsmän framkommit ur dess led. Särskilt löparna ha varit av god klass.

Duvbo Idrottsklubb är ej uppbyggd på stjärnor utan är en verklig kamratklubb. Det är den goda kamratandan och sammanhållningen som är klubbens ryggrad och som varit stödet då det flera gånger sett mörkt ut: när ekonomiska och andra svårigheter hopat sig. Det är med glädje man nu konstaterar att Duvbo Idrottsklubb nu stabiliserat sig på alla sätt. Den idrottsliga standarden är god. Våra klubbfärger ha hållit sig väl framme vid nationella och andra tävlingar, varom en imponerande prissamling bär vittne.

Så här kan man läsa i Duvbo Idrottsklubbs Jubileumsskrift 1939.

Duvbo Idrottsklubb lever och frodas i allra högsta grad ännu idag och vid ett besök i april 2009 höll medlemmarna på med att underhålla det gamla klubbhuset på Tuppstigen. Ordföranden Gunnar Soold berättar stolt att det fortfarande är en verklig kamratklubb.

Jag vill tacka denna fantastiska klubb för att ni har delat med er av det material som ni har om Onni Niskanen, utan er hade det inte blivit så mycket av den här hemsidan. Tack Duvbo IK!

-Ulf Niskanen

Ansvarig utgivare: Ulf Niskanen
Webbansvarig: Tom Niskanen