Startsida           Konakta oss           Om oss
1910-1946, Finland och Sverige

1946-1984, Etiopien

Meritlista

Griftetal

GRIFTETAL VID ONNI NISKANENS JORDFÄSTNING DEN 9.4 - 84

Onni hade ett namn, som betyder lycka. Onni fick ett liv, som var lycka. Onni levde så, att andra, många, många andra fick uppleva lycka. Det finns inte många länder på jorden, som Onni inte hade besökt. Men det är två platser som betytt mer för honom än andra: Solna och Addis Abeba.

Till Solna kom han som treåring från Finland. I Solna växte han upp. Historierna om de fyra bröderna Niskanens liv och äventyr på Östervägen har roat oss otaliga gånger. I Solna kyrka var Onni med i många scoutsammanhang.

Halva sitt liv levde han i Solna och halva i Addis Abeba. 1946 lämnade han Solna.1984 kom han tillbaka. Jag är övertygad om, att Onni hörde vad Arne sade på Karolinska Sjukhuset dagen före dödsfallet: "Onni, du är hemma i Solna nu". Cirkeln är sluten. Vi får ta farväl av Onni i Solna kyrka, och hans aska ska vila på Solna kyrkogård.

Detta är ramen till Onnis liv. Dag Hammarskjöld har sagt: "Vi får ej välja ramen för vårt öde, men vi kan ge den dess innehåll." I ett försök att göra det omöjliga nämligen att sammanfatta innehållet i Onnis liv - vill jag utgå från scoutliljan. Den treflikiga franska liljan är en kristen symbol för treenigheten, Fader, Son och den helige Ande. Scoutliljan får symbolisera grunden till innehållet i Onnis liv. Som scout i Solna scoutkår lärde han sig att "vara redo när det gäller med hjärta, håg och hand". Det blev senare till mångas lycka, att Onni alltid var redo just med hjärta, håg och hand. Han förde också dessa idéer vidare och blev initiativtagare till Etiopiens scoutförbund. På denna grund levde Onni. Scoutliljan har tre flikar och dessa får symbolisera huvudinnehållet i Onnis liv, nämligen idrotten, Röda korset och Rädda Barnen.

Den andra fliken i scoutliljan får symbolisera Röda Korset. Som ledare och initiativtagare till Etiopiens Röda Kors gjorde Onni banbrytande insatser på det humanitära området. I egenskap av administrativ chef för ALERT, ett allafrikanskt organ för lepravård, som både Röda Korset och Rädda Barnen stöder, fick han vara med om att återupprätta människors värde. Han blev till lycka för alla de leprasjuka, som nu inte längre utestängs och skuffas undan utan som kan känna sig fullvärdiga trots sin sjukdom. Många är de som fått praktisk hjälp, nytt mod och hopp genom Onni. Och i förlängningen kommer dessa människor att bli många fler. ALERT satsar nämligen också på forskning, som syftar till att utrota lepran.

Röda Korsets symbol innehåller det kristna korset. Korset står både för död och uppståndelse. Vi får nu tro på Onnis och allas vår uppståndelse till ett evigt liv i ordet "I detta tecken - nämligen korsets tecken - skall du segra".

Scoutliljans tredje flik är Rädda Barnen. Onnis verk blev till lycka speciellt för de små och svaga. Onnis klokhet, kunnande, erfarenhet, viljestyrka, humor och medmänsklighet har betytt mycket för Rädda Barnens insatser i Etiopien. Onnis ödmjukhet och förmåga till gott samarbete är ett fint föredöme för svenskt biståndsarbete. Hans sista resa till Etiopien hade till syfte att avsluta en 38-årig verksamhet där. Bl.a. reste han med tanke på sina tjänare med familjer och deras framtid. Jesus sade: "Sannerligen vad ni gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort för mig".

Vi som är samlade här idag och alla övriga, som sörjer Onni, får rikta ett stort tack till Onni för allt vad han har betytt för oss alla och för allt, som kommit oss till del genom honom. Onnis livsverk är slutfört. Han har gjort sitt, och han gjorde det väl. Men hans verk lever kvar. Hans minne består. Vi får också tacka Gud för Onni, för det aktiva, innehållsrika och intensiva liv, som blev Onnis. Vi överlämnar nu Onni - vars namn betyder lycka - till den eviga lyckan.

Marianne Sautermeister

Ansvarig utgivare: Ulf Niskanen
Webbansvarig: Tom Niskanen