Startsida           Konakta oss           Om oss
1910-1946, Finland och Sverige

1946-1984, Etiopien

Meritlista

Griftetal

1946-1984, En gardist i Etiopien

Källa: Duvbo IK.

Onni berättar själv.

När jag år 1946 reste ner till Etiopien för att tjänstgöra som gymnastik och idrottsinstruktör visste jag inte mycket om landet i fråga. Under Italiens krig mot Etiopien följde jag med intresse skildringarna i dagspressen och utöver detta inskränkte sig mina kunskaper om Etiopien till vad som framgår av Nordisk Familjebok.

Under de fem år jag nu tjänstgjort där nere har jag lärt känna landet, dess befolkning och dess seder och bruk ganska väl. Det har varit en arbetsam men intressant och lärorik tid som jag är mycket glad över att ha fått tillfälle att vara med om.

Etiopien kallas inte utan orsak för "Afrikas tak". Stora delar av Etiopien, vars areal och befolkning är ungefär dubbelt så stor som Sveriges består av högland varierande mellan 2-4000 meter höjd. Huvudstaden Addis Abeba eller "Den Nya Blomman" som det heter på "amharinja" är belägen ungefär mitt i landet på en höjd av 2. 500 meter. Staden är omgiven av höga bergskedjor vars sluttningar är betäckta med eucalyptusskog. Själva Addis Abeba är en blandning av modernt och gammalt. I stadens centrum finner man moderna hustyper efter välordnad byggnadsplan, men i utkanterna förekommer mest de typiska "chika" husen där stommen består av trävirke rappat med en blandning av lera, halm och kogödsel som efteråt vitkalkas. Detta byggnadssätt är billigt och ändamålsenligt. Takbeklädnaden är i allmänhet korrugerad plåt utom på landsbygden där den består av gräs. Klimatet i höglandet, särskilt då i Addis där de flesta utlänningar bor är utmärkt. Höjden gör sig i början ganska kännbar och man blir fort trött. Men efter ca sex månaders vistelse där har man inget obehag av den tunna luften.

Svenska kolonien där nere räknar nu ungefär drygt 200 personer däri inberäknat kvinnor och barn. Militärgruppen som är den största, omfattar 8 officerare som har hand om utbildningen vid Kadettskolan och kejserliga livgardet. Flyggruppen under greve von Rosens befäl omfattar med familjer omkring 60 personer och flygskolan är förlagd till en plats som heter Bischoftu, vilken ligger ca 45 km från huvudstaden. Sedan ett år tillbaka är generalen Hård chef för det militära flyget i Etiopien. Utöver dessa grupper har vi även svenska poliser, lärare, läkare, jurister och sjuksköterskor m.fl. och inte att förglömma missionärerna som sedan många år tillbaka haft en omfattande verksamhet där nere.

Kejserliga Kadettskolan som leds enbart av svenska officerare följer med små avvikelser svenska riktlinjer och utbildningstiden är tre år. Utbildningsspråket vid Kadettskolan är engelska, fast kunskaperna däri är ganska små när de börjar sin treårsperiod. Man märker ganska snart att etiopierna är oerhört vetgiriga, även om alla inte kan smälta all den undervisning som de får.

Svenskarna som tjänstgjort där nere trivs i allmänhet mycket bra och de har stora möjligheter till förströelse. Särskilt vad jakt beträffar. De flesta svenskar som varit i Etiopien kommer säkert att minnas sina jaktturer med massor av intressanta episoder. Det är ju inte alltid man har chans att jaga krokodil, vildsvin, zebror, antiloper, bockar av olika slag etc. Har man tur och bege sig lite längre ut i vildmarken kan man även träffa på lejon och leoparder. Noshörningar kan man träffa på i sjöarna bara en halv dagsresa från Addis. En annan sak som man tyvärr också råkar ut för på jaktturer är malaria och amöba-dysenteri. Malaria-myggan förekommer i vattenrika trakter på lägre höjd och amöba kan man lätt skaffa sig om man är lite oförsiktig och dricker vatten som ej är väl kokt. Båda sjukdomarna kan man mestadels komma över om man kurerar dem omedelbart. Annars är det risk för att de blir kroniska.

Ansvarig utgivare: Ulf Niskanen
Webbansvarig: Tom Niskanen